van Baardwijk PROJECTMANAGEMENT (vB) en AV Rijnmond hebben de handen ineen geslagen om zich te richtten op een nieuwe projectmatige aanpak van asbestsanering. De unieke combinatie van kennis en kunde van beide partijen resulteert voor de opdrachtgever in een duidelijke en heldere projectmatige aanpak waarbij de asbestsanering zal plaatsvinden volgens vooraf opgesteld plan van aanpak. Dit plan van aanpak behelst het gehele traject van de asbestsanering vanaf de asbestinventarisatie tot en met de oplevering van het project.
Deze projectmatige aanpak bevat de planning en de totaalprijs, vooraf gepresenteerd en zonder open einden of meerwerk.
Van Baardwijk bouwprojectmanagement en AV Rijnmond stellen zich hier voor verantwoordelijk en zullen ook de verantwoording voor de begroting nemen. Het resultaat voor u: een inzichtelijke planning, een duidelijke open begroting zonder open einde en een gedegen aanpak van uw asbestprobleem.
U weet van te voren exact waar u aan toe bent

vB gaat een samenwerking aan met AV Rijnmond en niet zonder reden. De asbestverwijderingsbranche heeft een niet heel positief imago in verbouwend, beleggend en exploiterend Nederland.
Wij willen het anders.

Hoe gaat het nu
Het begint met het onderzoek, vrijwel altijd met uitsluitingen in de rapportage. De daarop volgende sanering waarbij er mogelijk asbest wordt tegengekomen, wat niet is gesignaleerd bij het onderzoek en is uitgesloten in de rapportage is niet meegenomen in de prijs. Dit proces kan zich meerdere keren herhalen. Het gevolg is dat de opdrachtgever tot meerwerk wordt veroordeeld, immers het asbest MOET verwijderd worden,
de opdrachtgever is hiertoe wettelijk verplicht en heeft hier geen vrije keuze in.

Wat mag u van ons verwachten

Binnen de huidige wet- en regelgeving een grondig uitgevoerde asbestinventarisatie door een onafhankelijk asbestinventarisatie bedrijf. Dit onderzoek zal plaatsvinden in samenwerking met de deskundige binnen vB en AVRijnmond. Het bouwkundig bureau de asbestverwijderaar zijn vanaf het begin betrokken. Zij kennen als geen ander de toepassingen en (verborgen) locaties waar in het verleden asbest is gebruikt. Omdat wij vanaf het begin zijn betrokken kunnen wij ook de verantwoording voor de begroting van de werkzaamheden nemen. Kortom u loopt bouwkundig en financieel geen risico. Vooraf krijgt u een open- en gespecificeerde marktconforme begroting en een duidelijke en heldere planning.

Onderscheid

AV Rijnmond onderscheidt zich op de markt door de uitdaging aan te gaan van specialistische en gecompliceerde projecten en gebruik te maken van innovatieve ideeën. Hierbij wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van dienstverlening, een tevreden opdrachtgever, minder overlast voor derden en het continu streven naar een hoger niveau van risicobeperking.

AV Rijnmond streeft naar een optimale uitvoering van de opdracht en naar continue verbetering van de kwaliteit van processen en diensten, waarbij de veiligheid van de medewerkers de hoogste prioriteit heeft.

Onze missie is het veilig en zorgvuldig managen van het proces rondom de verwijdering van asbest (binnen de geldende wet- en regelgeving). Daarmee leveren we mede een bijdrage aan een gezondere leefomgeving.

Kwaliteitsborging

AV Rijnmond draagt zorg voor een integraal KAM-beleid waarbij de wensen van de klanten, wetgeving en de normen SC-530 en VCA P de basis vormen. De belangrijkste uitgangspunten van het integrale KAM-beleid zijn:

  • Naleving van relevante wet- en regelgeving
  • De aanwezigheid van een actuele RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak
  • Volgen van het geautoriseerde Plan van Aanpak
  • Continue verbetering volgens het principe van Deming
  • Werken in overeenstemming met vereiste arbeidshygiëne en het beperken van milieubelasting
  • Gericht op het zorgvuldig (arbeids- en milieuhygiënisch) asbest verwijderen
  • Borging van bovenstaande uitganspunten door middel van interne audits, werkplekinspecties, toetsing van vastgelegde doelstellingen met de daaruit voortvloeiende verbeterpunten, etc.
  • Het garanderen van een veilige werkomgeving en het welzijn van onze medewerkers waardoor het oplopen van letsel en materiële en/of milieuschade wordt voorkomen.
  • Preventief handelen boven correctief.

Asbestverwijdering Rijnmond B.V. zet al zijn projecten in het LAVS ( Landelijk Asbestvolgsysteem),

hierdoor kunt  u in aanmerking komen voor de subsidieregeling voor het verwijderen van asbest daken .

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling

Ervaring

Van Baardwijk BOUWPROJECTMANAGEMENT BV doet voor zijn opdrachtgevers projectmanagement. vB heeft 40 jaar ervaring in de bouw op uitvoerende, constructieve, ontwerpende disciplines en de laatste 20 jaar in bouwprojectmanagement.

Asbest Verwijdering Rijnmond BV (AV Rijnmond) heeft een uitgebreide ervaring in de vastgoedsector, waarbij saneringsbegeleiding heeft plaatsgevonden van woningbouw, winkels, kantoren, offshore, maritiem en industrie voor uiteenlopende opdrachtgevers

Het personeel van AV Rijnmond heeft jarenlange internationale ervaring bij gerenommeerde bedrijven. AV Rijnmond staat voor de hoge kwaliteit van haar dienstverlening. Geen probleem is te groot en in samenwerking met de opdrachtgevers gaan we op zoek naar de beste en meest passende oplossing voor iedere uitdaging.

Verantwoordelijkheid

Vanuit de regelgeving mogen vB,  AV Rijnmond en de asbestinventariseerder niet onder één bedrijf werken en doen dit dus ook niet, Deze drie disciplines hebben ieder een eigen BV met eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De samenwerking is projectmatig en de wettelijke procedures worden door ons exact nageleefd. Het kan ook niet anders.

Een nieuwe benadering

vB en AV Rijnmond realiseren ons terdege wat de impact is van een asbestsanering in uw organisatie als het gaat om een bewoonde situatie en de waarde van het roerend en onroerend goed.

De uitdaging van vB en AV Rijnmond ligt bij de belangen en het ontzorgen van de opdrachtgever en te zorgen dat het asbest gesaneerd wordt voor één prijs en één plan van aanpak.

Neemt u gerust contact op met vB PROJECTMANAGEMENT BV of AV Rijnmond BV voor een vrijblijvend gesprek en laat u informeren hoe wij samen er voor kunnen zorgen dat uw kostbare onroerend goed asbestvrij wordt.

Zie ook www.AVRijnmond.nl en www.vanbaardwijk.eu voor meer informatie.