Van Baardwijk Bouwkundig Onderzoek (vB) richt zich op een nieuwe aanpak. Uiteenlopende, bouwkundige problemen, vaak door teveel verschillende partijen uitgevoerd met conflicterende belangen, lossen wij professioneel en innovatief op.

Nazorg Calamiteiten

Ook verzorgt vB de totale dienstverlening op het gebied van het saneren van vocht- en waterschaden, het toepassen van droogtechnieken en het verwarmen, ventileren, reinigen en herstel na calamiteiten.

Samenwerking

vB werkt samen met gerenommeerde onderzoeksbureaus, indien expertise nodig is bij het met zekerheid vaststellen van de oorzaken van complexe, bouwkundige problemen. Hierbij maken wij gebruik van laboratoriumen microscopisch onderzoek en proefopstellingen. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.

Bouwplan beoordeling en detailtoetsing vóór de contractvorming

Het zoveel mogelijk voorkomen van bouwkundige gebreken na oplevering. Met het oog op schadepreventie worden bestek en tekeningen met een kritische blik getoetst. Door vroegtijdige risicoanalyse lokaliseert vB probleemgebieden vanaf de ontwerpfase. Zo worden de gevolgen voor de lange termijn en onderhoudsgevoeligheid van verschillende onderdelen vastgesteld, gevolgd door een passende oplossing. Recente door ons uitgevoerde nazorgopdrachten wijzen op te weinig aandacht voor een goede detaillering tijdens de ontwikkelings- en ontwerpfase. Ontwerp en architectuur zijn belangrijk. Een goed uitgevoerde detaillering echter ook. Achteraf aan de opdrachtgever doorberekende kosten voor herstel in de exploitatieperiode worden veelal niet gedekt door het exploitatiebudget. Een goede toets vooraf is daarom een voorwaarde.

Onderhoudsadviezen

Zorgvuldige informatie is voor besluitvorming essentieel. Dit voorkomt een aanzienlijke impact op het onderhoudsbudget. vB heeft de kennis en ervaring om vastgoedeigenaars hierover te adviseren. Naast kennis op het gebied van onderhoudsmanagement beschikt vB ook over geïntegreerde kennis op het gebied van bouwkunde, constructies en bouwfysica. In combinatie met commerciële uitgangspunten vormen zij de basis van een integrale benadering.

Uw probleem opgelost in 8 stappen

1 Verkenning van het probleem, gevolgd door onderzoek naar het probleem of de problemen;

2 Constatering van de oorzaak of oorzaken;

3 Advies om het probleem op te lossen met een plan van aanpak en een planning;

4 Aansprakelijkheid onderzoeken en vaststellen d.m.v. overeenkomsten en contracten i.v.m. garanties;

5 Zo nodig onderzoek naar overheidsbepalingen (NEN normeringen) en bouwregelgeving;

6 Begroting van de te maken kosten voor herstel/aanpak;

7 Toezicht, begeleiding en coördinatie van de herstelwerkzaamheden;

8 Optioneel: uitvoering van de herstelwerkzaamheden organiseren en de werkzaamheden onder garantie laten herstellen.

Flexibel

vB is een kleine flexibele organisatie met korte lijnen. Zo kunnen wij snel reageren op uw verzoeken. Ook in de avond en in het weekend, want vB heeft geen 9 tot 5-mentaliteit. Bij calamiteiten kan u 24/7 een beroep doen op vB.

Vakkundig

vB is een onafhankelijk adviesbureau. Met ruim 35 jaar ervaring op het gebied van ontwerp, detaillering, materiaalkunde, constructie, toezicht, uitvoering en projectmanagement. Door langdurige en uitgebreide technische ervaring kunnen wij u een compleet advies geven. Dat houdt niet op met een papieren rapport waarbij de opdrachtgever zich afvraagt: “Ja, mooi. En wat nu?”.

Second opinion

Is er reeds onderzoek gedaan? Wilt u een second opinion of een beoordeling van het onderzoek? Wij kunnen u hiermee van dienst zijn. Dit is “kantoorwerk” en dus hanteren wij hiervoor een marktconform honorarium.

Tarieven

Kosten voor onderzoek op locatie, door onder meer kostbaar onderzoeksapparatuur, zijn marktconform. Wordt er gewerkt vanaf een hoogwerker dan geven wij dit vooraf duidelijk aan. Voor projectmanagement, zoals het vervaardigen van rapportage en studie naar een oplossing, het overleg met de opdrachtgever en organisatie en begeleiding van herstelwerkzaamheden, rekenen wij een marktconform kantoortarief. De prijsvorming van het onderzoek is opgebouwd uit verschillende componenten zoals de uren van vB, de kosten van derde, ingehuurde partijen en materieelhuur.

Gedragscode

vB is een onafhankelijk adviesbureau. Persoonlijke benadering en verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk. Uw imago is dat ook, dus informatie over onderzoek of schade blijft vertrouwelijk. Om die reden treft u op onze website geen informatie aan over uitgevoerde projecten of opdrachtgevers.

Een greep uit de onderzoeken die vB verricht:

 • bodemonderzoek, verzakkingen
 • aantasting betonwapening (chloride) in draagconstructies van- en in consoles, balkons en vloeren
 • asbest onderzoek
 • geluidhinder
 • schade door trillingen in de omgeving
 • thermische isolatie en koudebruggen
 • metselwerk scheurvorming en/of
 • verzakkingfunderingsproblemen op staal of houten- /betonpalen
 • energie verbruik woningen
 • verlichtingsniveau
 • lekkages, vochtproblemen                      en condensatieproblemen
 • windhinder en tocht- en luchtstroomproblemen
 • stankproblemen
 • ondersteuningen en overspanningen van     bouwkundige constructies
 • omgevingsscan (bodem/belending/omgeving) uitvoeren in              relatie met schadegeval