Nieuws

van Baardwijk Bouwprojectmanagement staat weer samen met AV Rijnmond op de Provada 2017.

Hal 12, stand 1277 op het DGBC plein

Van Baardwijk Projectmanagement Asbestsanering staat weer op de Provada dit jaar met een eigen stand op het DGBC plein.

De samenwerking tussen AV Rijnmond en van Baardwijk Projectmanagement  richt zich op een nieuwe aanpak in de asbestsanering door een projectmatige benadering.
De unieke combinatie van kennis en kunde van beide partijen resulteert voor de opdrachtgever in een duidelijke aanpak waarbij het asbest wordt gesaneerd volgens een vooraf vastgesteld rapport wat niet is gebaseerd op enkel een visuele inspectie
maar ook een destructieve inspectie samen met : het asbestinventarisatiebureau, AV Rijnmond als asbestsaneerder, het sloopbedrijf, de bouwkundig aannemer en van Baardwijk projectanagement de om vanaf het begin meteen al het asbest in kaart te brengen. Het gehele pand wordt onderzocht en alle locaties in beeld gebracht afgeprijst en één statische planning gemaakt waaraan alle betrokken partijen zich conformeren, en alles binnen de geldende regelgeving.

Voordelen en nadelen op een rijtje:

Nadeel:

  • Het onderzoeksrapport is uitgebreider in verband met één onderzoek waarbij álles wordt onderzocht. Nadeel is een duurder rapport.
  • Asbestsaneerder haalt álle asbest in één keer uit het pand, wat betekent dat dit vaker meer kost dan bij de conculega’s in hun eerste offerte…

Voordeel:

  • Bij de conculega’s kunt u meerdere rapporten verwachten en meerdere asbest-saneringsactie’s waardoor u nooit weet wanneer het pand écht asbestvrij is en u telkens opnieuw onaangenaam verrast wordt met meerwerk en budgetoverschrijding;
  • U krijgt als opdrachtgever één rapport waar alles in staat;
  • Alle aanwezige asbest wordt in één keer gesaneerd;
  • Wij proberen een deel van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij de opdrachtgever weg te nemen;
  • Uw kosten voor asbestsanering is geen verhaal met een open einde…….

U begrijpt en wij weten dat elke situatie anders is en elk gebouw ook, de opbouw, de leeftijd, het gebruik, etc.Uiteraard zal in de offerte een post “onvoorzien” worden opgenomen van een aantal %. Hier zal alleen gebruik van gemaakt worden indien strikt noodzakelijk.

De uitdaging van vB en AVRijnmond ligt bij de belangen en het ontzorgen van de opdrachtgever en te zorgen dat het asbest gesaneerd wordt voor één prijs en één plan van aanpak. Neemt u gerust contact op met vB PROJECTMANAGEMENT BV of AV Rijnmond BV voor een vrijblijvend gesprek en laat u informeren hoe wij samen er voor kunnen zorgen dat uw kostbare onroerend goed asbestvrij wordt.

Zie ook www.AVRijnmond.nl voor meer informatie.

Mocht u geen tijd hebben kunnen vinden om onze stand op de Provada ( Hal 12, stand 1277 op het DGBC plein) te bezoeken dan nodigen wij u van harte uit voor uitleg en een gesprek bij ons op kantoor op de SS Rotterdam.

Asbestverwijdering Rijnmond B.V. & van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V.
3e Katendrechtse Hoofd 25
Office Cabin Sydney
3072 AM Rotterdam
Tel. +31 (0) 10 288 6668

van Baardwijk Bouwprojectmanagement staat weer samen met AV Rijnmond op de Provada 2017.2017-05-25T12:16:37+00:00

Begeleiding Bouwkuip 2-laagse parkeergarage en Heiwerk Cruquius 1.3 aan de Cruquiusweg te Amsterdam.

Van Baardwijk Bouwprojectmanagement verzorgt het projectmanagement voor de bouwkuip van het ontwikkelingsproject Cruquius 1.3 voor AMVEST aan de Cruquiusweg in Amsterdam. Prachtig project !

opdrachtgever: AMVEST, architect: Arons en Gelauff Architecten,  hoofdaannemer: De Nijs Bouw, Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Bouwfysisch Advies: Nieman-Valk Technisch Adviesbureau, Bouwkostenmanagement: Basalt.

Begeleiding Bouwkuip 2-laagse parkeergarage en Heiwerk Cruquius 1.3 aan de Cruquiusweg te Amsterdam.2017-05-25T11:43:44+00:00

Duurzaam ondernemen, een circulaire economie, ……

AV Rijnmond is al geruime tijd bezig met duurzaam ondernemen en zet in op de circulaire economie door het verwerven van bestaand onroerend goed en het transformeren daarvan.  Kantoor- en/of bedrijfsruimtes worden getransformeerd naar een  duurzame gebruiksfunctie, dit kan zijn woningbouw, maar ook andere utilitaire gebruiksfuncties of combinaties hiervan. Te denken valt aan ouderenhuisvesting met zorgfuncties of studentenhuisvesting met andere gemeenschappelijke functies etc.

Veel bestaande kantoor- en/of bedrijfsruimtes staan langere tijd leeg. Het herbestemmen van leegstaande gebouwen heeft een enorme toekomst en de mogelijkheden hierin zijn groot.

Bestaande panden staan vaak leeg vanwege een probleem, ze zijn óf sterk verouderd, liggen op een inmiddels verkeerde plek óf er is een asbest probleem.  AV Rijnmond en haar partners Dinkq Bouw en van Baardwijk Bouwprojectmanagement kunnen dit probleem voor gebouweigenaren oplossen:

  • Verwerving van het gebouw:  Op voorhand worden er klanten en/of investeerders gezocht die willen (mee)-investeren in het onroerend goed zodat er in gezamenlijkheid plannen gemaakt kunnen worden om een nieuwe functie aan het gebouw te geven. Met deze plannen kan een ontwerp gemaakt worden, vergunningenprocedure opgestart worden en vervolgens kan de uitvoering van asbestverwijdering, demontage en realisatie beginnen;
  • Transformatie in opdracht van de eigenaar:  Partijen gaan samen als  team de mogelijkheden onderzoeken hoe het gebouw getransformeerd kan worden en gaan daarna over tot het ontwerp, vergunningenprocedure en vervolgens de uitvoering van asbestverwijdering, demontage en realisatie.

AV Rijnmond biedt elke tussenvorm aan van slechts aankoop van het gebouw inclusief totale asbestverwijdering tot en met een totale transformatie van het gebouw en in elke vorm van samenwerking met de klant.

Het traject begint met de demonteren van onbruikbare gebouwelementen waarbij het hergebruiken van materialen in het ontwerp wordt meegenomen.  AV Rijnmond zal het asbest uit het gebouw verwijderen en/of veilig stellen en de demontage uitvoeren om zo een schoon gebouw op te leveren waarbij de eerste stap in het transformatieproces is gezet. Al naar gelang de nieuwe bestemming kunnen allerlei vormen van samenwerking afgesproken worden, teneinde een geheel getransformeerd gebouw aan de klant op te leveren. De kosten/opbrengsten aspecten worden uiteraard hierin niet vergeten, er van uitgaande dat bij elk segment een specifiek budget hoort.

Bij een totale oplossing van ontwerp, vergunningenprocedure, asbestverwijdering, demontage en herbouw en eventueel (terrein)inrichting heeft AV Rijnmond een aantal ontwerp- en bouwpartners die ook risicodragend willen meewerken en een aandeel hebben in het compleet transformeren van het gebouw.

Bent u een belegger, eigenaar, projectontwikkelaar, makelaar, woningcorporatie, beheerder, gemeente of anderszins en heeft u een gebouw wat in aanmerking komt voor asbestverwijdering, demontage of een totale transformatie in een duurzaam gebouw in welke vorm dan ook, dan is AV Rijnmond, Dinkq en Van Baardwijk uw gesprekspartner.

AV Rijnmond nodigt u dan ook uit voor een gesprek, als u interesse heeft in dit concept, op ons kantoor op de SS Rotterdam of op de Provada van 30-31 mei en1 juni waar wij samen met van Baardwijk Bouwprojectmanagement aanwezig zijn op het DGBC plein in hal 12, stand 1277.

Duurzaam ondernemen, een circulaire economie…………gewoon doen !

 

Duurzaam ondernemen, een circulaire economie, ……2017-05-25T11:26:18+00:00

Voor iedereen fijne feestdagen en een heel goed 2017 gewenst

kerstgroet-2016

 

Na 2016 gloort in 2017 weer de zon aan de horizon en is er weer zicht op een hoop werk.

vB is dankbaar voor het vertrouwen dat door onze opdrachtgevers in ons gesteld is en wordt. vB zal zijn best weer doen om weer maximaal inzet te betrachten voor onze gewaardeerde opdrachtgevers.

vB wens u allen een paar fijne feestdagen en een goed, gezond 2017 zowel zakelijk als privé.

Met hartelijke groet, Carel van Baardwijk

Voor iedereen fijne feestdagen en een heel goed 2017 gewenst2016-12-22T12:40:36+00:00

van Baardwijk Bouwprojectmanagement BV gaat verhuizen.

Wij gaan verhuizen per 01 oktober 2016 naar het mooie landelijk gelegen plekje naast het natuurgebied “Natura 2000” aan de Buitendijk 62, 3292 LB in Strijensas. de post kan hier i.i.g naar toe gestuurd worden vanaf 9 september a.s.

Het vaste telefoon-/faxnummer is nog onbekend  maar vB is altijd bereikbaar op het mobiele nummer 06 536 873 28.


van Baardwijk Bouwprojectmanagement BV gaat verhuizen.2016-09-03T15:00:41+00:00

van Baardwijk Bouwprojectmanagement bestaat vandaag 12,5 jaar !

12-5-jaar-krans

Het is een beetje feest ! Na de crisis goed overleefd te hebben, trekt de orderportefeuille weer aan, met dank aan de opdrachtgevers die steeds het vertrouwen hebben gehad in de kennis en kunde van van Baardwijk Bouwprojectmanagement (vB).  Al 12,5 jaar werkt vB met dezelfde opdrachtgevers waarbij er ook nieuwe opdrachtgevers bij komen.

Hierbij dankt vB al haar opdrachtgevers voor de prettige samenwerking de afgelopen 12,5 jaar en ziet de komende 12,5 jaar fris en met goede zin tegemoet.

van Baardwijk Bouwprojectmanagement bestaat vandaag 12,5 jaar !2016-11-05T18:44:21+00:00

Lokatie standplaats PROVADA

Van Baardwijk (bouw) projectmanagement heeft een mooie plaats aangewezen gekregen op het DGBC plein op de PROVADA.

U kunt ons hier bezoeken om kennis te nemen van alle activiteiten die vB uitvoert.

Uiteraard kunt u ons ook voor die tijd bezoeken op ons kantoor op de het prachtige schip de “SS Rotterdam” in de Rotterdamse haven, wij maken graag een afspraak met u om ons nieuwe concept uit te leggen of desgewenst komen wij bij u op kantoor.

Wij zien u graag op 7, 8 en 9 juni op de RAI in Amsterdam !

 

Lokatie standplaats PROVADA2016-04-19T10:49:03+00:00
Go to Top