AV Rijnmond is al geruime tijd bezig met duurzaam ondernemen en zet in op de circulaire economie door het verwerven van bestaand onroerend goed en het transformeren daarvan.  Kantoor- en/of bedrijfsruimtes worden getransformeerd naar een  duurzame gebruiksfunctie, dit kan zijn woningbouw, maar ook andere utilitaire gebruiksfuncties of combinaties hiervan. Te denken valt aan ouderenhuisvesting met zorgfuncties of studentenhuisvesting met andere gemeenschappelijke functies etc.

Veel bestaande kantoor- en/of bedrijfsruimtes staan langere tijd leeg. Het herbestemmen van leegstaande gebouwen heeft een enorme toekomst en de mogelijkheden hierin zijn groot.

Bestaande panden staan vaak leeg vanwege een probleem, ze zijn óf sterk verouderd, liggen op een inmiddels verkeerde plek óf er is een asbest probleem.  AV Rijnmond en haar partners Dinkq Bouw en van Baardwijk Bouwprojectmanagement kunnen dit probleem voor gebouweigenaren oplossen:

  • Verwerving van het gebouw:  Op voorhand worden er klanten en/of investeerders gezocht die willen (mee)-investeren in het onroerend goed zodat er in gezamenlijkheid plannen gemaakt kunnen worden om een nieuwe functie aan het gebouw te geven. Met deze plannen kan een ontwerp gemaakt worden, vergunningenprocedure opgestart worden en vervolgens kan de uitvoering van asbestverwijdering, demontage en realisatie beginnen;
  • Transformatie in opdracht van de eigenaar:  Partijen gaan samen als  team de mogelijkheden onderzoeken hoe het gebouw getransformeerd kan worden en gaan daarna over tot het ontwerp, vergunningenprocedure en vervolgens de uitvoering van asbestverwijdering, demontage en realisatie.

AV Rijnmond biedt elke tussenvorm aan van slechts aankoop van het gebouw inclusief totale asbestverwijdering tot en met een totale transformatie van het gebouw en in elke vorm van samenwerking met de klant.

Het traject begint met de demonteren van onbruikbare gebouwelementen waarbij het hergebruiken van materialen in het ontwerp wordt meegenomen.  AV Rijnmond zal het asbest uit het gebouw verwijderen en/of veilig stellen en de demontage uitvoeren om zo een schoon gebouw op te leveren waarbij de eerste stap in het transformatieproces is gezet. Al naar gelang de nieuwe bestemming kunnen allerlei vormen van samenwerking afgesproken worden, teneinde een geheel getransformeerd gebouw aan de klant op te leveren. De kosten/opbrengsten aspecten worden uiteraard hierin niet vergeten, er van uitgaande dat bij elk segment een specifiek budget hoort.

Bij een totale oplossing van ontwerp, vergunningenprocedure, asbestverwijdering, demontage en herbouw en eventueel (terrein)inrichting heeft AV Rijnmond een aantal ontwerp- en bouwpartners die ook risicodragend willen meewerken en een aandeel hebben in het compleet transformeren van het gebouw.

Bent u een belegger, eigenaar, projectontwikkelaar, makelaar, woningcorporatie, beheerder, gemeente of anderszins en heeft u een gebouw wat in aanmerking komt voor asbestverwijdering, demontage of een totale transformatie in een duurzaam gebouw in welke vorm dan ook, dan is AV Rijnmond, Dinkq en Van Baardwijk uw gesprekspartner.

AV Rijnmond nodigt u dan ook uit voor een gesprek, als u interesse heeft in dit concept, op ons kantoor op de SS Rotterdam of op de Provada van 30-31 mei en1 juni waar wij samen met van Baardwijk Bouwprojectmanagement aanwezig zijn op het DGBC plein in hal 12, stand 1277.

Duurzaam ondernemen, een circulaire economie…………gewoon doen !