Hal 12, stand 1277 op het DGBC plein

Van Baardwijk Projectmanagement Asbestsanering staat weer op de Provada dit jaar met een eigen stand op het DGBC plein.

De samenwerking tussen AV Rijnmond en van Baardwijk Projectmanagement  richt zich op een nieuwe aanpak in de asbestsanering door een projectmatige benadering.
De unieke combinatie van kennis en kunde van beide partijen resulteert voor de opdrachtgever in een duidelijke aanpak waarbij het asbest wordt gesaneerd volgens een vooraf vastgesteld rapport wat niet is gebaseerd op enkel een visuele inspectie
maar ook een destructieve inspectie samen met : het asbestinventarisatiebureau, AV Rijnmond als asbestsaneerder, het sloopbedrijf, de bouwkundig aannemer en van Baardwijk projectanagement de om vanaf het begin meteen al het asbest in kaart te brengen. Het gehele pand wordt onderzocht en alle locaties in beeld gebracht afgeprijst en één statische planning gemaakt waaraan alle betrokken partijen zich conformeren, en alles binnen de geldende regelgeving.

Voordelen en nadelen op een rijtje:

Nadeel:

  • Het onderzoeksrapport is uitgebreider in verband met één onderzoek waarbij álles wordt onderzocht. Nadeel is een duurder rapport.
  • Asbestsaneerder haalt álle asbest in één keer uit het pand, wat betekent dat dit vaker meer kost dan bij de conculega’s in hun eerste offerte…

Voordeel:

  • Bij de conculega’s kunt u meerdere rapporten verwachten en meerdere asbest-saneringsactie’s waardoor u nooit weet wanneer het pand écht asbestvrij is en u telkens opnieuw onaangenaam verrast wordt met meerwerk en budgetoverschrijding;
  • U krijgt als opdrachtgever één rapport waar alles in staat;
  • Alle aanwezige asbest wordt in één keer gesaneerd;
  • Wij proberen een deel van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij de opdrachtgever weg te nemen;
  • Uw kosten voor asbestsanering is geen verhaal met een open einde…….

U begrijpt en wij weten dat elke situatie anders is en elk gebouw ook, de opbouw, de leeftijd, het gebruik, etc.Uiteraard zal in de offerte een post “onvoorzien” worden opgenomen van een aantal %. Hier zal alleen gebruik van gemaakt worden indien strikt noodzakelijk.

De uitdaging van vB en AVRijnmond ligt bij de belangen en het ontzorgen van de opdrachtgever en te zorgen dat het asbest gesaneerd wordt voor één prijs en één plan van aanpak. Neemt u gerust contact op met vB PROJECTMANAGEMENT BV of AV Rijnmond BV voor een vrijblijvend gesprek en laat u informeren hoe wij samen er voor kunnen zorgen dat uw kostbare onroerend goed asbestvrij wordt.

Zie ook www.AVRijnmond.nl voor meer informatie.

Mocht u geen tijd hebben kunnen vinden om onze stand op de Provada ( Hal 12, stand 1277 op het DGBC plein) te bezoeken dan nodigen wij u van harte uit voor uitleg en een gesprek bij ons op kantoor op de SS Rotterdam.

Asbestverwijdering Rijnmond B.V. & van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V.
3e Katendrechtse Hoofd 25
Office Cabin Sydney
3072 AM Rotterdam
Tel. +31 (0) 10 288 6668