Vastgoedmanagement gaat verder dan het beheren van vastgoed. Het uitgangspunt van het vastgoed-management is nog steeds de optimalisatie van het rendement en de waarde van het object. De waarde van een object wordt echter niet meer alleen gebaseerd op de waarde van de huurovereenkomsten, maar ook op

  • de kwaliteit en onderhoud van het gebouw en zijn omgeving,
  • de belevingswaarde van de consument en
  • de tevredenheid van de ondernemer. 

Vanuit het vastgoedmanagement dient sprake te zijn van een hoge mate van klantgerichtheid richting de ondernemers in de vorm van professionele service- en dienstverlening. Het vastgoedmanagement zal ervoor zorg moeten dragen dat de randvoorwaarden aanwezig zijn die de ondernemers in de gelegenheid stellen om in te kunnen spelen op de wensen van de consument. Deze randvoorwaarden zijn o.a. dat het object schoon, veilig en consumentvriendelijk is en een omgeving biedt waarin de consument zich thuis kan voelen.